Da li postoje definirane grupe ovlasti?

Da, u aplikaciji softCRM postoje definirane grupe ovlasti u modulu postavke.

Ovdje je kreirano nekoliko grupa ovlasti prema organizacijskim jedinicama poduzeća, pa tako imamo grupe: uprava, proizvodnja, prodaja, nabava, skladište, marketing, financije i POS.

No ukoliko Vama ne odgovara niti jedna od navedenih grupa, moguće je dodati novu grupu ovlasti ili promijeniti postojeću. 

Najnovije objave