Može li se direktno na projektima kreirati zadaci?

Zadaci vezani uz projekt mogu se kreirati direktno na tom projektu.

Projekt se može otvoriti na način da ga odaberete iz stabla projekata te odaberete funkciju Promijeni u alatnoj traci.

Funkcijom promijeni otvara se standardan prozor kao kod kreiranja novog projekta, samo su sada podaci popunjeni.

Posljednja kartica na projektu je zadaci na kojoj je dan pregled svih zadataka dosad kreiranih na projektu. Na ovoj kartici moguće je dodati novi zadataka, promijeniti postojeći ili ga izbrisati.

Za dodavanje novog zadatka potrebno je odabrati funkciju dodaj čime se otvara standardni prozor za unos novog zadatka, kao i u kategoriji zadaci.

Ovakav način unosa zadataka razlikuje se od kreiranja zadataka u kategoriji zadaci zbog toga jer se ovdje automatski popuni polje projekt. Ostala polja potrebno je unijeti na isti način kao i kod standardnog definiranja zadataka.

Kreirani zadatak moguće je promijeniti na način da ga označite mišem te odaberete funkciju promijeni ili dvostruki klik na njega. Nakon toga otvara se prozor u kojem možete promijeniti podatke vezane za taj zadatak.

Za brisanje zadataka odaberete redak odnosno željeni zadatak te odaberete funkciju Izbriši.

Kreiranje zadataka direktno na projektu olakšava stvar kada imate puno projekata sa nekoliko zadataka, pa prilikom kreiranja projekata možete odmah kreirati i sve pripadajuće zadatke.

Najnovije objave